LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐẠI LÝ BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ TẠI KHU ĐÔ THỊ HANSSIP GIAI ĐOẠN 1
Ngày 02-02-2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển N&G (N&G Corp) - Chủ đầu tư Khu ...
HANSIBA THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI TỔ CHỨC & DN TẠI HÀN QUỐC
Từ ngày 01 đến 03/11/207, nhận lời mời tham gia chuyến công tác thị sát Hàn Quốc, do Trung tâm hỗ tr...
Đề nghị cho doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ vay ODA
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản vừa diễn ra, ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch HĐQT, Tổn...
Một số hình ảnh Lễ khởi công TTTM – Văn phòng – TT chăm sóc… Mở bán chính thức đất nền Đô thị dịch vụ Nam Hà Nội – HANSSIP
Thứ bảy, ngày 24/10/2015 Sàn Giao dịch Bất động sản N&G chính thức mở bán Dự án đất nền Đô thị hỗ tr...
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Khu Công nghiệp Hỗ trợ và Đô thị Dịch vụ Nam Hà Nội - HANSSIP
Hiệp hội Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Công ty cổ phần Nikken Sekkei Civil (NSC) - Tập đoàn Nikken – Nhật Bản
Công ty General Production Nhật Bản